Polityka prywatności
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów serwisu ARTYO.PL

Informujemy Pana/Panią, że w związku z korzystaniem z naszych usług dokonujemy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”). 


W świetle powyższego zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

(1)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:  ARTYO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 61-116 Wrocław, ul. Rynek 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy We Wrocławiu, Wydział XV Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000932157, numerze identyfikacji podatkowej NIP 8971898261, REGON: 52042724000000, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł.  

(2)

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z zamawianiem przez Państwa, a następnie realizacją przez Administratora usług udostępnionych przez platformę internetową ARTYO.PL, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

(3)

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są współpracujące z ARTYO.PL podmioty trzecie, spółki powiązane kapitałowo lub organizacyjne z Administratorem, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi IT, obsługę prawną, kadrową, rachunkową, finansową, doradczą, konsultingową itp. Niezależnie od tego odbiorcami Pana/Pani danych mogą być organy administracji publicznej, organy ścigania lub sądy, jeżeli mają one prawo do żądania udostępnienia im takich danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

(4)

Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług, aż do przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu świadczonych usług.  

(5)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

(6)

Informujemy, że podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej realizacji usług.     

(7)

Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

(8)

Administrator informuje, że wdrożył stosowne polityki ochrony danych osobowych a personel przetwarzający Państwa dane osobowe posiada niezbędne upoważnienia do przetwarzania danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić konieczne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

Polityka plików cookies (ciasteczka)

Używając serwisu i stron internetowych ARTYO.PL wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze stron ARTYO.PL.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator  przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika.

Jaki jest cel używania ciasteczek?

Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony oraz serwisu ARTYO.PL. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji użytkownika.

Jakiego typu ciasteczka używane są przez ARTYO.PL?

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze stron internetowych ARTYO.PL Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, Facebook, podmioty realizujące na rzecz ARTYO.PL kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.

Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na urządzeniu Użytkownika. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać strony pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści.