FAQ
 

W jaki sposób się zalogować ?

W celu zalogowania się do serwisu ARTO.PL niezbędna jest wcześniejsza rejestracja użytkownika. Rejestracja dokonywana jest przy pomocy formularza dostępnego po kliknięciu linku w prawym, górnym rogu strony głównej. W momencie rejestracji użytkownik wybiera typ konta:

Konto galerii - rejestracja podmiotu wystawiającego dzieła na platformie ARTYO.PL. Rejestracja tego typu jest weryfikowana przez administratora serwisu i wymaga aktywacji.

Konto kupującego - rejestracja użytkownika zainteresowanego licytacją i nabywaniem dzieł.

Po rejestracji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z danymi do logowania.

Informujemy Pana/Panią, że w związku z korzystaniem z naszych usług dokonujemy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych, tzw. „RODO”). 

Jak zarządzać kontem ?

W celu zarządzania profilem oraz kontem użytkownika należy przejść do Panelu Sterowania.

Opcja ta jest dostępna w prawym, górnym rogu strony głównej, po poprawnym zalogowaniu się do serwisu.


Za pomocą Panelu Sterowania możliwe jest zarządzanie aukcjami, zakupami oraz profilem użytkownika w serwisie.